«Η παράδοση θέλει τη Ναυτιλία να υπηρετεί τη χώρα μέσα από μικρά και μεγάλα έργα προσφοράς σε κάθε περίοδο. Σε αυτό το πνεύμα δημιουργήθηκε η Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ μια κοινή πλατφόρμα κοινωνικής στήριξης και ανάπτυξης υπεύθυνων πρωτοβουλιών συνδρομής της ναυτιλιακής κοινότητας στον τόπο. Γίνετε και εσείς μέλος αυτής της προσπάθειας και συμμετέχετε στο συλλογικό μας έργο.»

Θεόδωρος Ε. Βενιάμης
Πρόεδρος

160 δωρεοδόχοι φορείς

135 σημεία δράσης

60.000 ωφελούμενοι

8.500 τόνοι ειδών τροφοδοσίας

900.000 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης

;

Τομεις Δραστηριοτητας

Το έργο προσφοράς που παραδοσιακά υλοποιεί συλλογικά η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα μετακινήθηκε το 2016 από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών στην Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ. Ακολουθούν οι δραστηριότητες προηγούμενων ετών καθώς και οι δράσεις που υλοποιούνται το τρέχον διάστημα από την ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ: