ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ

Η Ελληνική Ναυτιλία διακρίνεται για το πολυσχιδές κοινωνικό έργο της που αποβλέπει με συνέπεια και υπευθυνότητα σε ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο ενώ τα τελευταία χρόνια πρωτοστάτησε στην προσπάθεια αναχαίτισης των συνεπειών της κρίσης στην ελληνική κοινωνία. Το έργο αυτό ακολούθησε πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών για την ίδρυση ανεξάρτητης νομικής οντότητας που θα υλοποιεί συλλογικές κοινωφελείς δράσεις της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας, την οποία επικύρωσε η Γενική Συνέλευση της 4ης Φεβρουαρίου 2015.

Στις αρχές του 2016 με πρωτοβουλία μελών της ναυτιλιακής κοινότητας, ιδρύθηκε Αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού και τον διακριτικό τίτλο ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ με σκοπό τη «συνδρομή εν γένει της ελληνικής κοινωνίας» και αντικείμενο την ανάληψη πρωτοβουλιών κοινωνικής μέριμνας και αλληλεγγύης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, την συνδρομή Υπηρεσιών, Σωμάτων και Θεσμών που σχετίζονται με την ελληνική Ναυτιλία και την υλοποίηση έργων εθνικού ενδιαφέροντος, ανθρωπιστικής βοήθειας ή αντιμετώπισης συνθηκών έκτακτης ανάγκης.

Η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο εκ των οποίων 7 μέλη είναι ex officio τα μέλη του εκάστοτε Προεδρείου της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών. Στην Εταιρεία μπορούν να εγγραφούν ως μέλη φυσικά ή νομικά πρόσωπα από τη ναυτιλιακή κοινότητα και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο κατόπιν έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής. Προς επίτευξη των σκοπών της αντλεί πόρους από δωρεές μελών της και τρίτων που επιθυμούν να συμβάλουν στο κοινωνικό έργο της ελληνικής Ναυτιλίας.

κατεβαστε τΗΝ pdf ΦΟΡΜΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

(Ναυτιλιακο καταστημα)

Φίλωνος 137, Πειραιάς 185 36, Ελλάδα

 
Τραπεζικός Λογαριασμός σε EURO:
5104-082798-577 
IBAN: GR55 0172 1040 0051 0408 2798 577 
BIC: PIRBGRAA 
Τραπεζικός Λογαριασμός σε USD: 5104-082798-607 
IBAN: GR21 0172 1040 0051 0408 2798 607 
BIC: PIRBGRAA

ABN AMRO BANK N.V.L.

Postbus 749, 3000 AS Rotterdam, The Netherlands
Swift code: ABNANL2A

 
Τραπεζικός λογαριασμός σε EURO:
56.29.97.199
IBAN: NL32ABNA0562997199
Τραπεζικός λογαριασμός σε USD: 56.30.00.317
IBAN: NL42ABNA0563000317
Wells Fargo Bank Intl, New York, Swift code PNBPUS3NNYC

 

 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Κατάστημα Εθνικής Αντιστάσεως 3, Πειραιάς, Ελλάδα

 
Τραπεζικός Λογαριασμός σε EURO:
198/003883-08 
IBAN: GR22 0110 1980 0000 1980 0388 308 
BIC: ETHNGRAA
Τραπεζικός Λογαριασμός σε USD: 198/300153-92 
IBAN: GR07 0110 1982 0000 1983 0015 392 
BIC: ETHNGRAA

 

 

Εγγραφη στο Newsletter