ΓΙΝΕΤΕ ΔΩΡΗΤΗΣ


A. Χρηματοδότηση όλων των τομέων του προγράμματος κοινωνικής προσφοράς 2016–2018:
Καταβολή ετήσιας δωρεάς επί τρία χρόνια με σκοπό την επίτευξη του τριετούς προγράμματος κοινωνικών δράσεων.

Β. Χρηματοδότηση - υιοθεσία τομέων προσφοράς:
Καταβολή ετήσιας δωρεάς για την στήριξη/υιοθεσία συγκεκριμένου/νων τομέα/έων προσφοράς κατ’ επιλογήν του συνεισφέροντα. Σχετικά προβλέπεται να καταρτίζονται πίνακες δράσεων προς υιοθεσία ανά τομέα προσφοράς (σίτιση, υγεία, κοινωνική πρόνοια ή/και ναυτική εκπαίδευση). Η ετήσια δωρεά, δύναται να κατευθύνεται, σε βάθος τριετίας, σε διαφορετικό τομέα προσφοράς σύμφωνα με τη βούληση του συνεισφέροντα.

Για την επιλογή του τρόπου συνεισφοράς συμπληρώστε το έντυπο συμμετοχής στο πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς που ακολουθεί (pdf).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΩΡΕΑΣ

Γίνετε χρηματοδότης των κοινωνικών δράσεων της ναυτιλιακής κοινότητας επιλέγοντας μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

 • Μεγάλος Ευεργέτης

  300.000€ και ανω

 • Μεγάλος Αρωγός

  100.000€ εως 199.999€

 • Μεγάλος Υποστηρικτής

  30.000€ εως 49.999€

 • Ευεργέτης

  200.000€ εως 299.999€

 • Αρωγός

  50.000€ εως 99.999€

 • Υποστηρικτής

  10.000€ εως 29.999€

Τα ανωτέρω ποσά αφορούν δωρεές για τη χρηματοδότηση κοινωνικών δράσεων κατ΄ έτος και αναμένεται να καταβάλλονται ετησίως και καθ’ όλη τη διάρκεια του τριετούς προγράμματος.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

Η δραστηριότητα της Εταιρείας Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ και των μελών της ναυτιλιακής κοινότητας, γνωστοποιείται ευρύτερα μέσω ετήσιου κοινωνικού απολογισμού καθώς επίσης μέσω εκδηλώσεων, ειδικών εκδόσεων, ανακοινώσεων, δημοσιευμάτων, δελτίων Τύπου, τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών αναφορών, αναρτήσεων σε ιστοσελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναμνηστικών επιγραφών και επιστολών.

Η καταβολή δωρεάς γίνεται με έμβασμα αναγράφοντας το όνομα του αποστολέα στους κάτωθι τραπεζικούς λογαριασμούς.

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

(Ναυτιλιακο καταστημα)

Φίλωνος 137, Πειραιάς 185 36, Ελλάδα

 
Τραπεζικός Λογαριασμός σε EURO:
5104-082798-577 
IBAN: GR55 0172 1040 0051 0408 2798 577 
BIC: PIRBGRAA 
Τραπεζικός Λογαριασμός σε USD: 5104-082798-607 
IBAN: GR21 0172 1040 0051 0408 2798 607 
BIC: PIRBGRAA

ABN AMRO BANK N.V.

Postbus 749, 3000 AS Rotterdam, The Netherlands

Swift code: ABNANL2A
Τραπεζικός λογαριασμός σε EURO: 56.29.97.199
IBAN: NL32ABNA0562997199
Τραπεζικός λογαριασμός σε USD: 56.30.00.317
IBAN: NL42ABNA0563000317
Wells Fargo Bank Intl, New York, Swift code PNBPUS3NNYC

 

 


  κατεβαστε την pdf φορμα