ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2019

 

Το έργο προσφοράς που παραδοσιακά υλοποιεί η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα σε συλλογικό επίπεδο, μετακινήθηκε το 2016 από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών στη νεοσυσταθείσα Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ.

 

Η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ υποστηρίζει και χρηματοδοτεί δράσεις σχετικές με θέματα υγείας και πρόληψης ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, σε συνεργασία με φορείς ιατρικής φροντίδας και έμφαση σε περιοχές των οποίων οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν δυσκολία στην πρόσβαση και παροχή υπηρεσιών υγείας.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»

2019

Παροχή νευροχειρουργικού μικροσκοπίου.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

2019

Παροχή ειδικού εξοπλισμού.