ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

10 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ

 

Αθήνα, Φεβρουάριος 2022

H Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝΝΩΣΙΣ, ανακοινώνει δέκα (10) υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών προδιδακτορικού επιπέδου, πλήρους μονοετούς φοίτησης, ύψους 15.000 ευρώ έκαστη, για σπουδές σε Πανεπιστήμια τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδος, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023- με έναρξη φοίτησης το Φθινόπωρο του 2022.

Οι ανωτέρω υποτροφίες εντάσσονται στο πλαίσιο δράσεων κοινωνικής προσφοράς που  υλοποιεί η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ σε οργανωμένη και συστηματική βάση και στοχεύουν μεταξύ άλλων στην ενδυνάμωση της παιδείας και τη βελτίωση της ζωής των νέων. Η κ. Μελίνα Τραυλού, Πρόεδρος της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών και της ΣΥΝΝΩΣΙΣ, αναφέρει σχετικά: 

«Η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, στο πλαίσιο της πολύπλευρης προσφοράς της στην ελληνική κοινωνία, στηρίζει έμπρακτα και το σημαντικό τομέα της παιδείας, μέσω του προγράμματος υποτροφιών σε αριστούχους φοιτητές. Με πίστη στη δύναμη της γνώσης, στους νέους της χώρας μας, στους πολίτες του αύριο, θα ήθελα να τονίσω ότι η ναυτιλιακή μας οικογένεια θα συνεχίσει να τους στηρίζει ουσιαστικά και να μεριμνά για ένα καλύτερο μέλλον για όλους».

Για πληροφορίες σχετικά με την Προκήρυξη Υποτροφιών, τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να υποβληθούν έως την 30η Απριλίου 2022, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν στην ιστοσελίδα www.syn-enosis.gr  (ή στα τηλέφωνα 210 4291300-1)  και να αποστείλουν τις αιτήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση scholarships@syn-enosis.gr


Σ
χετικά με την ΣΥΝΝΩΣΙΣ

Η Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝΝΩΣΙΣ, ιδρύθηκε το 2016 από μέλη της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών. Σκοπός της ΣΥΝΝΩΣΙΣ είναι να αποτελέσει το μόνιμο όχημα και σταθερό σημείο συλλογικής κοινωνικής προσφοράς της ναυτιλιακής κοινότητας. Το έργο της ΣΥΝΝΩΣΙΣ αποσκοπεί στην συνδρομή της ελληνικής κοινωνίας με κοινωφελή προγράμματα, δράσεις στήριξης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, έργα ανθρωπιστικού και φιλανθρωπικού περιεχομένου και δωρεές ευρύτερου ενδιαφέροντος. www.syn-enosis.gr

Εγγραφη στο Newsletter