ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ δέχεται και αξιολογεί αιτήματα στήριξης, τα οποία υποβάλλονται μέσω της ειδικής φόρμας που είναι διαθέσιμη στην σελίδα ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ.

Αιτήματα στήριξης γίνονται δεκτά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Τα αιτήματα αξιολογούνται από ειδικές επιτροπές μελών της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ και οι φορείς οι οποίοι εντάσσονται στα προγράμματα και τις δράσεις της λαμβάνουν γραπτή ενημέρωση. Οι αιτούντες μπορούν να ενημερώνονται για την πορεία αξιολόγησης του αιτήματός τους σε επικοινωνία με τη ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ ενώ το μέσο διάστημα αξιολόγησης αιτημάτων είναι 3 μήνες.

Η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ δεν ενισχύει οικονομικά φορείς καθώς πραγματοποιεί δωρεές σε είδος. Επίσης δεν ανταποκρίνεται σε αιτήματα μεμονωμένων προσώπων καθώς εστιάζει σε δράσεις και προγράμματα στήριξης πολυπληθών ομάδων και κοινωνικών φορέων. Ειδικότερα δεν καλύπτονται οφειλές σε τράπεζες ή λογαριασμούς.φορμα υποβολησ