ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ δέχεται και αξιολογεί αιτήματα στήριξης, τα οποία υποβάλλονται μέσω της ειδικής φόρμας που είναι διαθέσιμη στην σελίδα ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ.

Αιτήματα στήριξης γίνονται δεκτά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Ακολουθεί ενημέρωση για τις περιόδους αξιολόγησης και τον χρόνο υποβολής αιτημάτων:

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
έως 1η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ
έως 1η ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΑΪΟΣ
έως 1η ΙΟΥΝΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ
έως 1η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
έως 1η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Τα αιτήματα αξιολογούνται από ειδικές επιτροπές μελών της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ και οι φορείς οι οποίοι εντάσσονται στα προγράμματα και τις δράσεις της λαμβάνουν γραπτή ενημέρωση. Οι αιτούντες μπορούν να ενημερώνονται για την πορεία αξιολόγησης του αιτήματός τους σε επικοινωνία με τη ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ ενώ το μέσο διάστημα αξιολόγησης αιτημάτων είναι 3 μήνες.

Η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ δεν ενισχύει οικονομικά φορείς καθώς πραγματοποιεί δωρεές σε είδος. Επίσης δεν ανταποκρίνεται σε αιτήματα μεμονωμένων προσώπων καθώς εστιάζει σε δράσεις και προγράμματα στήριξης πολυπληθών ομάδων και κοινωνικών φορέων. Ειδικότερα δεν καλύπτονται οφειλές σε τράπεζες ή λογαριασμούς.φορμα υποβολησ

Εγγραφη στο Newsletter