ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

1. Με ποιο τρόπο μπορώ να υποβάλω αίτηση για τις υποτροφίες της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ);

Οι αιτήσεις και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά υποβάλλονται μαζί, αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας υποβολής που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.syn-enosis.gr, η οποία παραμένει ενεργή έως και την καταληκτική ημερομηνία (25.4.2024). Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, οι αιτούντες θα λαμβάνουν μήνυμα επιτυχούς καταχώρησης της αίτησής τους.

2. Που απευθύνονται οι υποτροφίες της ΕΕΕ;

Οι υποτροφίες αφορούν σε αριστούχους/ες απόφοιτους/ες και τελειόφοιτους/ες προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών σπουδών, αποκλειστικά για μεταπτυχιακές σπουδές, προδιδακτορικού επιπέδου, μονοετούς ή διετούς διάρκειας, πλήρους φοίτησης με φυσική παρουσία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Δεν παρέχονται υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές ή εκπόνηση διδακτορικού.

3. Πότε μπορώ να υποβάλω την αίτησή μου για υποτροφία;

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές και μπορούν να υποβληθούν κατόπιν ανάρτησης, κατά τη διάρκεια της σχετικής προκήρυξης και έως την καταληκτική ημερομηνία (25.4.2024).

4. Μπορώ να υποβάλω αίτηση εάν κατέχω ήδη μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών;

Ναι. Η κατοχή ήδη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών δεν επηρεάζει την αξιολόγηση.

5. Ποια είναι η προ απαιτούμενη, ελάχιστη βαθμολογία προπτυχιακού ή/και μεταπτυχιακού;

Ελληνικά Πανεπιστήμια: 8
Βρετανικά Πανεπιστήμια: 2:1
Γαλλικά Πανεπιστήμια: 16/20
Γερμανικά Πανεπιστήμια: 2/4
Πανεπιστήμια H.Π.Α. – Καναδά: 3/4
Πανεπιστήμια άλλων χωρών: Ισότιμη Βαθμολογία με ελληνικά πανεπιστήμια, όπως ορίζεται από τον ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης)

6. Δεν πληρώ την προϋπόθεση της βαθμολογίας. Μπορώ να υποβάλω αίτηση;

Ναι, εφόσον οι υποψήφιοι/ες ανήκουν βαθμολογικά στο ανώτερο 15% των αποφοιτησάντων κατά το ακαδημαϊκό έτος αποφοίτησης τους και επισυνάψουν στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής τη σχετική βεβαίωση σειράς κατάταξης αποφοίτησης από τη Γραμματεία του Πανεπιστημίου/Σχολής/Τμήματος που αποφοίτησαν.

7. Μπορώ να υποβάλω αίτηση εάν έχω ήδη εξασφαλίσει υποτροφία από άλλον φορέα;

Ναι. Σε περίπτωση που έχει εγκριθεί υποτροφία και από άλλον φορέα, ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να το δηλώσει στην αίτηση συμπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο.

8. Μπορώ να υποβάλω αίτηση για περισσότερα πανεπιστήμια, μεταπτυχιακά προγράμματα, τίτλους ή επιστημονικούς κλάδους;

Όχι. Η αίτηση αφορά σε ένα μόνο και συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και πανεπιστήμιο και οι υποψήφιοι/ες δεν έχουν δικαίωμα αλλαγής του μετά την υποβολή της αίτησής τους.

9. Υπάρχει περιορισμός αναφορικά με το αντικείμενο σπουδών/επιστημονικό κλάδο;

Οι υποτροφίες αφορούν σε όλους τους τίτλους σπουδών και επιστημονικούς κλάδους ανεξαιρέτως.

10. Υπάρχει όριο εισοδήματος που να αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα υποτροφιών της EEE;

Όχι. Δεν υπάρχει όριο εισοδήματος ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή των υποψηφίων στο πρόγραμμα υποτροφιών της EEE, ωστόσο τα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα του/της αιτούντος/σας, αποτελούν, μεταξύ άλλων, κριτήρια επιλογής κατά τη διαδικασία αξιολόγησης.

11. Υπάρχει όριο ηλικίας των υποψηφίων υποτρόφων;

Οι υποψήφιοι/ες δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας τους και το 38ο έτος οι απόφοιτοι/ες Ιατρικής.

12. Χορηγούνται υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές ή εκπόνηση διδακτορικής διατριβής;

Όχι. Δεν παρέχονται υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές ή εκπόνηση διδακτορικού.

13. Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μεταπτυχιακό πρόγραμμα που έχει ήδη ξεκινήσει; Μπορώ να υποβάλω αίτηση για την περάτωσή του;

Όχι. Οι υποψήφιοι/ες δεν θα πρέπει να έχουν ξεκινήσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα για το οποίο αιτούνται υποτροφία (έναρξη φοίτησης φθινόπωρο του 2024). Οι υποτροφίες δεν χορηγούνται αναδρομικά.

14. Βρίσκομαι στο 1ο έτος διετούς προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών. Μπορώ να υποβάλω αίτηση για το 2ο έτος;

Όχι. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους/ες πρόκειται να ξεκινήσουν το πρώτο έτος σπουδών τους το ακαδημαϊκό έτος 2024-25.

15. Δικαιούμαι να υποβάλω αίτηση για υποτροφία εάν δεν έχω υποβάλλει ακόμα αιτήσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που με ενδιαφέρουν;

Όχι. Προκειμένου να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα υποτροφιών είναι απαραίτητο να έχετε αιτηθεί θέση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου που σας ενδιαφέρει και να έχετε ή να αναμένετε βεβαίωση αποδοχής/προσφορά θέσης.

16. Δικαιούμαι να υποβάλω αίτηση για υποτροφία εάν δεν έχω ακόμα βεβαίωση αποδοχής/προσφορά θέσης από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιλογής:

Ναι, εφόσον πληροίτε τις υπόλοιπες προϋποθέσεις και κριτήρια του προγράμματος υποτροφιών. Μπορείτε να επισυνάψετε αρχικά σχετική αλληλογραφία με το Πανεπιστήμιο της επιλογής σας σημειώνοντας την εκτιμώμενη ημερομηνία λήψης της βεβαίωσης αποδοχής/προσφοράς θέσης. Εφόσον η βεβαίωση αποδοχής/προσφορά θέσης υπάρξει διαθέσιμη έως και τις 25.05.2024 μπορείτε να την αποστείλετε συμπληρωματικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση scholarships@syn-enosis.gr

17. Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μεταπτυχιακές σπουδές σε χώρες και σε πανεπιστήμια που δεν μπορούν να χορηγήσουν βεβαίωση αποδοχής/προσφορά θέσης έως την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών (ή το αργότερο έως τις 25.05.2024);

Ναι, ωστόσο οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να γνωστοποιήσουν την ημερομηνία που αναμένεται η σχετική απάντηση από το Πανεπιστήμιο επιλογής τους.

18. Διεξάγονται συνεντεύξεις με τους υποψήφιους;

Όχι, εκτός και αν αποφασίσει διαφορετικά η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποτροφιών.

19. Σε περίπτωση πρόκρισης της αίτησής μου, μπορώ να αλλάξω το πρόγραμμα σπουδών μου;

Όχι. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των υποτροφιών, ο/η υποψήφιος/α υπότροφος, δεν έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει το πρόγραμμα σπουδών βάσει του οποίου αξιολογήθηκε.

20. Είμαι τελειόφοιτος/η φοιτητής/ρια και οι προπτυχιακές σπουδές μου ολοκληρώνονται τον Ιούλιο 2024. Μπορώ να υποβάλω αίτηση;

Ναι. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν υποψήφιοι/ες που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις σπουδές τους, αλλά έχουν ή αναμένουν βεβαίωση αποδοχής/προσφορά θέσης, προσκομίζοντας πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με τον τρέχοντα Μ.Ο. και εφόσον θα έχουν διαθέσιμο το έγγραφο περάτωσης σπουδών το αργότερο έως τον Σεπτέμβριο 2024.

21. Μπορώ να θέσω υποψηφιότητα για υποτροφία σε σπουδές μεταπτυχιακού τίτλου παρακολούθησης εξ αποστάσεως (distance learning) ή μερικής φοίτησης (part-time);

Όχι. Οι υποτροφίες αφορούν σε προγράμματα πλήρους φοίτησης (full-time) που οι υποψήφιοι/ες θα παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία και δεν χορηγούνται για σπουδές μερικής ή εξ αποστάσεως παρακολούθησης.

22. Έχω υποβάλει αίτηση σε παλαιότερο πρόγραμμα υποτροφιών της EEE ή/και της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ και δεν είχα επιλεγεί. Μπορώ να συμμετάσχω και στο φετινό πρόγραμμα;

Ναι. Οι αιτήσεις κάθε προγράμματος υποτροφιών αξιολογούνται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποτροφιών ανά έτος, ανεξάρτητα από τις αιτήσεις προηγούμενων ετών.

23. Έχω υπάρξει υπότροφος της EEE ή/και της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ. Μπορώ να υποβάλω για το φετινό πρόγραμμα;

Ναι. Δεν υπάρχει περιορισμός. Οι αιτήσεις των υποψηφίων κάθε έτους αξιολογούνται ανεξάρτητα από τους/τις συμμετέχοντες/ούσες των προηγούμενων ετών.

24. Σε ποιους/ές απευθύνονται οι υποτροφίες της EEE;

Σε υποψηφίους/ες που έχουν ελληνική υπηκοότητα/ιθαγένεια ή/και νόμιμη άδεια διαμονής στην Ελλάδα.

25. Τι απαιτείται σχετικά με τις συστατικές επιστολές;

Οι συστατικές επιστολές γίνονται δεκτές είτε στα Αγγλικά είτε στα Ελληνικά και επισυνάπτονται με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής. Σε διαφορετική περίπτωση οι συστατικές μπορεί να αποστέλλονται και απευθείας από τους καθηγητές στην ηλεκτρονική διεύθυνση scholarships@syn-enosis.gr έως την καταληκτική ημερομηνία (25.4.2024).

26. Είμαι τέκνο ναυτικού ή/και φοιτώ/έχω αποφοιτήσει σε/από Σχολή του ναυτιλιακού κλάδου, θα προσμετρήσει στη διαδικασία αξιολόγησης που ακολουθείται;

Nαι, τα ανωτέρω αποτελούν, μεταξύ άλλων, κριτήρια επιλογής των υποψηφίων και θα εκτιμηθούν αντίστοιχα κατά τη διαδικασία αξιολόγησης.

27. Εάν τα ζητούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης υποτροφίας είναι σε ξένη γλώσσα πρέπει να τα μεταφράσω;

Εάν τα συνημμένα δικαιολογητικά δεν έχουν συνταχθεί στα ελληνικά ή στα αγγλικά, τότε θα χρειαστεί μετάφραση.

28. Το πρόγραμμα σπουδών για το οποίο επιθυμώ να μου χορηγηθεί υποτροφία είναι δωρεάν. Μπορώ να υποβάλω αίτηση;

Ναι, εφόσον ο/η υποψήφιος/α συμπληρώσει στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής, το ύψος του κόστους διαβίωσης και αξιολογηθεί θετικά.

29. Πώς θα ενημερωθώ για τα αποτελέσματα;

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων γίνεται περί τις αρχές Ιουλίου εκάστου έτους και γνωστοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας. Οι υποψήφιοι/ες θα λάβουν και προσωπικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν συμπληρώσει στην αίτησή τους.

30. Έχω τη δυνατότητα να υποβάλω ένσταση εάν δεν μου χορηγηθεί υποτροφία;

Όχι. Ο αριθμός των υποβαλλομένων αιτήσεων είναι μεγάλος και δεν καθίσταται εφικτή η χορήγηση υποτροφίας σε όλους τους/τις υποψηφίους/ες ακόμη και αν διαθέτουν προσόντα υψηλού επιπέδου. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, δεν προβλέπεται διαδικασία επαναξιολόγησης αιτήσεων και αιτιολόγησης ενώ επισημαίνεται ότι δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις.

31. Υπάρχουν υποχρεώσεις κατά και μετά την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών;

Ο/Η υπότροφος οφείλει να υποβάλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση scholarships@syn-enosis.gr αρχικά την εγγραφή του στο πανεπιστήμιο και με το πέρας του 1ου εξαμήνου βεβαίωση σπουδών και αναλυτική βαθμολογία για τις σπουδές του/της. Όταν ολοκληρωθούν οι σπουδές του/της, ο/η υπότροφος οφείλει να αποστείλει ηλεκτρονικά, αντίγραφο βεβαίωσης περάτωσης των σπουδών/τίτλο σπουδών/τελική αναλυτική βαθμολογία με τον Μ.Ο. ή διάκριση.

32. Ποιο είναι το ποσό που χορηγείται και ποιος ο τρόπος καταβολής του;

Το ποσό της υποτροφίας, για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ανέρχεται στα 7.500 € και για μεταπτυχιακές σπουδές σε χώρες του εξωτερικού ανέρχεται στα 15.000 €. Όλες οι υποτροφίες χορηγούνται εφάπαξ για δαπάνες διδάκτρων ή διαβίωσης ή και τα δύο.

33. Ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης της αίτησής μου;

Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων μεταξύ άλλων, αφορούν στα κάτωθι:
Ακαδημαϊκή επίδοση (βαθμός προπτυχιακού/μεταπτυχιακού, σειρά κατάταξης, διακρίσεις κλπ)
Κύρος/Κατάταξη Πανεπιστημίου/Σχολής/Τμήματος αποφοίτησης
Κύρος/Κατάταξη Πανεπιστημίου και του προγράμματος σπουδών εισαγωγής
Κοινωνικό-οικονομικά δεδομένα υποψηφίου (χαμηλά εισοδήματα, παιδί ναυτικής οικογένειας κλπ)


Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει κατά την ελεύθερη και απόλυτη κρίση του για την επιλογή και τον αριθμό των υποτρόφων σε κάθε επιστημονικό κλάδο, ανάλογα με τα προσόντα, τις διακρίσεις, τα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα των υποψηφίων.

Εγγραφη στο Newsletter