1. Με ποιο τρόπο μπορώ να υποβάλω αίτηση για τις υποτροφίες της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ);

Οι αιτήσεις και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά υποβάλλονται μαζί, αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας υποβολής που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.syn-enosis.gr. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, θα εμφανίζεται μήνυμα επιτυχούς καταχώρησής της.

 

2. Που απευθύνονται οι υποτροφίες της EEE;

Οι υποτροφίες αφορούν σε αριστούχους τελειόφοιτους και απόφοιτους προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών σπουδών, αποκλειστικά για μεταπτυχιακές σπουδές, προδιδακτορικού επιπέδου, μονοετούς ή διετούς διάρκειας, πλήρους φοίτησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

3. Πότε μπορώ να υποβάλω την αίτησή μου για υποτροφία;

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν κατόπιν ανάρτησης της σχετικής προκήρυξης (συνήθως εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους) έως και την καταληκτική ημερομηνία όπως αυτή ορίζεται.

 

4. Μπορώ να υποβάλω αίτηση εάν κατέχω ήδη μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών;

Ναι. Η κατοχή ήδη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών δεν επηρεάζει την αξιολόγηση.

 

5. Ποια είναι η προ απαιτούμενη, ελάχιστη βαθμολογία προπτυχιακού ή/και μεταπτυχιακού;

  • ​Ελληνικά Πανεπιστήμια: 8
  • Βρετανικά Πανεπιστήμια: 2: 1
  • Γαλλικά Πανεπιστήμια​: 15/20
  • Γερμανικά Πανεπιστήμια: 2/4
  • Πανεπιστήμια Η.Π.Α. - Καναδά: 3/4
  • Πανεπιστήμια άλλων χωρών: Ισότιμη Βαθμολογία με ελληνικά πανεπιστήμια, όπως ορίζεται από τον ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης)​​​

 

6. Δεν πληρώ την προϋπόθεση της βαθμολογίας. Μπορώ να υποβάλω αίτηση;

Ναι, εφόσον οι υποψήφιοι ανήκουν βαθμολογικά στο ανώτερο 10% των αποφοιτησάντων κατά το ακαδημαϊκό έτος αποφοίτησης τους και επισυνάψουν στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής τη σχετική βεβαίωση σειράς κατάταξης αποφοίτησης από τη γραμματεία του τμήματος που αποφοίτησαν.

 

7. Μπορώ να υποβάλω αίτηση εάν έχω ήδη εξασφαλίσει υποτροφία από άλλον φορέα;

Ναι. Σε περίπτωση που έχει εγκριθεί υποτροφία και από άλλον φορέα, ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να το δηλώσει στην αίτηση συμπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο. 

 

8. Μπορώ να υποβάλω αίτηση για περισσότερα πανεπιστήμια ή επιστημονικούς κλάδους;

Όχι. Η αίτηση αφορά σε ένα συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και πανεπιστήμιο.

 

9. Υπάρχει περιορισμός αναφορικά με το αντικείμενο σπουδών / επιστημονικό πεδίο;

Οι υποτροφίες της EEE αφορούν σε όλους τους τίτλους σπουδών και τους επιστημονικούς κλάδους ανεξαιρέτως.

 

10. Υπάρχει όριο εισοδήματος που να αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο   πρόγραμμα υποτροφιών της EEE;

Όχι, δεν υπάρχει όριο εισοδήματος ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή των υποψηφίων στο πρόγραμμα υποτροφιών της EEE, ωστόσο τα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα του αιτούντος αποτελούν ένα από τα κριτήρια επιλογής κατά τη διαδικασία αξιολόγησης.

 

11. Υπάρχει όριο ηλικίας των υποψηφίων υποτρόφων;

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας τους και το 38ο  έτος οι απόφοιτοι Ιατρικής.

 

12. Η EEE χορηγεί υποτροφίες και για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής;

Όχι. Οι υποτροφίες δίνονται αποκλειστικά για μεταπτυχιακές σπουδές προδιδακτορικού επιπέδου.

 

13. Δικαιούμαι να υποβάλω αίτηση για υποτροφία εάν δεν έχω υποβάλει ακόμα αιτήσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που με ενδιαφέρουν;

Όχι. Προκειμένου να συμμετάσχετε στο  πρόγραμμα υποτροφιών της EEE είναι απαραίτητο να έχετε αιτηθεί θέση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου που σας ενδιαφέρει και να έχετε ή να αναμένετε βεβαίωση αποδοχής/προσφορά θέσης.

 

14. Δικαιούμαι να υποβάλω αίτηση για υποτροφία εάν δεν έχω ακόμα βεβαίωση αποδοχής ή προσφορά θέσης από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιλογής:

Ναι, εφόσον πληροίτε τις υπόλοιπες προϋποθέσεις και τα κριτήρια του προγράμματος υποτροφιών, μπορείτε να επισυνάψετε αρχικά σχετική αλληλογραφία με το Πανεπιστήμιο της επιλογής σας (εάν υφίσταται). Τη βεβαίωση αποδοχής/προσφορά θέσης θα πρέπει να υποβάλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση scholarships@syn-enosis.gr, το αργότερο έως τις 31 Μαΐου 2023 ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση η αίτησή σας δε θα αξιολογηθεί.

 

15. Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μεταπτυχιακές σπουδές σε χώρες και σε πανεπιστήμια που δεν μπορούν να χορηγήσουν βεβαίωση αποδοχής/προσφορά θέσης έως την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών ή το αργότερο έως την 31η Μαΐου 2023;

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις για μεταπτυχιακές σπουδές σε ελληνικά πανεπιστήμια και πανεπιστήμια του εξωτερικού που δεν μπορούν να παρέχουν βεβαίωση αποδοχής/προσφορά θέσης στους υποψηφίους έως την 31η Μαΐου 2023.

 

16. Διεξάγονται συνεντεύξεις με τους υποψήφιους;

Όχι, εκτός και αν αποφασίσει διαφορετικά η Επιτροπή Αξιολόγησης.

 

17. Σε περίπτωση πρόκρισης της αίτησής μου, μπορώ να αλλάξω το πρόγραμμα σπουδών μου;

Όχι. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των υποτροφιών, ο/η υποψήφιος/α υπότροφος δεν έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει το πρόγραμμα σπουδών βάσει του οποίου αξιολογήθηκε.

 

18. Είμαι τελειόφοιτος φοιτητής και οι προπτυχιακές σπουδές μου ολοκληρώνονται τον Ιούνιο 2023. Μπορώ να υποβάλω αίτηση;

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους έως τις 31 Μαΐου 2023. Έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, απαιτείται να επισυνάψετε στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής αρχικά την αναλυτική βαθμολογία με τον μέχρι τότε μέσο όρο βαθμολογίας και σε δεύτερο χρόνο, πριν τη διαδικασία αξιολόγησης και σε κάθε περίπτωση πριν τις 31 Μαΐου 2023, να αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση scholarships@syn-enosis.gr, έγγραφο περάτωσης σπουδών με την τελική σας βαθμολογία.

 

19. Μπορώ να θέσω υποψηφιότητα για υποτροφία σε σπουδές μεταπτυχιακού τίτλου εξ αποστάσεως (distance learning) παρακολούθησης ή μερικής φοίτησης (part-time);

Όχι. Οι υποτροφίες της EEE αφορούν σε προγράμματα πλήρους φοίτησης (full-time) και δεν χορηγούνται για σπουδές μερικής ή εξ αποστάσεως παρακολούθησης.

 

20. Έχω υποβάλει αίτηση σε παλαιότερο πρόγραμμα υποτροφιών της EEE ή/και της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ και δεν είχα επιλεγεί. Μπορώ να συμμετάσχω και στο φετινό πρόγραμμα;

Ναι. Οι αιτήσεις κάθε προγράμματος υποτροφιών αξιολογούνται από την επιτροπή αξιολόγησης ανά έτος, ανεξάρτητα από τις αιτήσεις προηγούμενων ετών.

 

21. Έχω υπάρξει υπότροφος της EEE ή/και της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ. Μπορώ να υποβάλω για το φετινό πρόγραμμα;

Ναι. Δεν υπάρχει περιορισμός. Οι αιτήσεις των υποψηφίων για το πρόγραμμα υποτροφιών κάθε έτους αξιολογούνται από την επιτροπή αξιολόγησης ανεξάρτητα από τους συμμετέχοντες των προηγούμενων ετών

 

22. Σε ποιους απευθύνονται οι υποτροφίες της EEE;

Σε όλους όσοι έχουν ελληνική υπηκοότητα/ιθαγένεια ή/και νόμιμη άδεια διαμονής στην Ελλάδα.

 

23. Έχω ήδη ξεκινήσει τις μεταπτυχιακές σπουδές μου. Μπορώ να υποβάλω αίτηση για την περάτωσή τους;

Όχι. Οι υποτροφίες δεν χορηγούνται αναδρομικά και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα θα πρέπει να ξεκινάει το ακαδημαϊκό έτος που ορίζεται στην προκήρυξη.

 

24. Βρίσκομαι στο 1ο έτος διετούς προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών. Μπορώ να υποβάλω αίτηση για το 2ο έτος;

Όχι. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους πρόκειται να ξεκινήσουν το πρώτο έτος σπουδών τους το ακαδημαϊκό έτος 2023-24.

 

25. Τι απαιτείται σχετικά με τις συστατικές επιστολές;

Οι συστατικές επιστολές γίνονται δεκτές είτε στα Αγγλικά είτε στα Ελληνικά,  πρέπει να απευθύνονται στη EEE  ή "Προς κάθε ενδιαφερόμενο" και επισυνάπτονται με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής, βάσει της διαδικασίας που ακολουθείται. Σε διαφορετική περίπτωση οι συστατικές μπορεί να αποστέλλονται και απευθείας από τους καθηγητές στην ηλεκτρονική διεύθυνση scholarships@syn-enosis.gr.

 

26. Είμαι τέκνο ναυτικού ή/και έχω αποφοιτήσει από σπουδές ναυτιλιακού κλάδου, θα προσμετρήσει στη διαδικασία αξιολόγησης που ακολουθείται;

Nαι, τα ανωτέρω αποτελούν, μεταξύ άλλων, κριτήρια επιλογής των υποψηφίων και θα εκτιμηθούν αντίστοιχα κατά τη διαδικασία αξιολόγησης. 

 

27. Εάν τα ζητούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης υποτροφίας είναι σε ξένη γλώσσα πρέπει να τα μεταφράσω;

Εάν τα συνημμένα δικαιολογητικά δεν έχουν συνταχθεί στα ελληνικά ή στα αγγλικά, τότε θα χρειαστεί μετάφραση.

 

28. Το πρόγραμμα σπουδών για το οποίο επιθυμώ να μου χορηγηθεί υποτροφία είναι δωρεάν. Μπορώ να υποβάλω αίτηση;

Ναι, εφόσον ο υποψήφιος συμπληρώσει στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής το ύψος του κόστους διαβίωσης και αξιολογηθεί θετικά.

 

29. Έχω τη δυνατότητα να υποβάλω ένσταση εάν δεν μου εγκριθεί υποτροφία;

Όχι. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, δεν προβλέπεται διαδικασία επαναξιολόγησης αιτήσεων και δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις.

 

30. Πώς θα ενημερωθώ για τα αποτελέσματα;

Θα σας σταλεί email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε συμπληρώσει στην αίτηση. Τα αποτελέσματα γνωστοποιούνται περί τα τέλη Ιουνίου εκάστου έτους.

 

31. Υπάρχουν υποχρεώσεις κατά και μετά την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών;

Ο/Η υπότροφος οφείλει να υποβάλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση scholarships@syn-enosis.gr, αρχικά την εγγραφή του στο πανεπιστήμιο και με το πέρας του 1ου εξαμήνου βεβαίωση σπουδών και αναλυτική βαθμολογία για τις σπουδές του. Όταν ολοκληρωθούν οι σπουδές του, ο/η υπότροφος οφείλει να αποστείλει ηλεκτρονικά, αντίγραφο βεβαίωσης περάτωσης των σπουδών, αντίγραφο του τίτλου σπουδών και τελική αναλυτική βαθμολογία με μέσο όρο ή διάκριση (αν χορηγείται).

 

32. Ποιο είναι το ποσό που χορηγείται και ποιος ο τρόπος καταβολής του;

Το ποσό της Υποτροφίας, για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ανέρχεται στα 7.500 €  και για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό ανέρχεται στα 15.000 €.

Όλες οι υποτροφίες χορηγούνται εφάπαξ για δαπάνες διδάκτρων ή διαβίωσης ή και τα δύο.

 

33. Ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης της αίτησής μου;

Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων μεταξύ άλλων, αφορούν στα κάτωθι:

  • Ακαδημαϊκή επίδοση (βαθμός του προπτυχιακού /μεταπτυχιακού, σειρά κατάταξης, διακρίσεις κλπ)
  • Κύρος/Κατάταξη του Πανεπιστημίου αποφοίτησης
  • Κύρος/Κατάταξη του Πανεπιστημίου και του προγράμματος σπουδών εισαγωγής
  • Κοινωνικό-οικονομικά δεδομένα υποψηφίου (χαμηλά εισοδήματα, παιδί ναυτικής οικογένειας κτλ)

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της EEE αποφασίζει κατά την απόλυτη κρίση του για την επιλογή των υποτρόφων και για τον αριθμό των υποτροφιών που θα δοθούν σε κάθε επιστημονικό κλάδο, ανάλογα με τα προσόντα τις διακρίσεις, τα κοινωνικά δεδομένα καθώς και την οικονομική κατάσταση των υποψηφίων.

Εγγραφη στο Newsletter