ΔΩΡΕΟΔΟΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ

Παροχή ειδών τροφοδοσίας και πρώτης ανάγκης σε 90 πυροπαθείς οικογένειες.

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΥ ΒΟΥΤΖΑ «Η ΠΡΟΟΔΟΣ»

Παροχή ειδικού εξοπλισμού και ανακατασκευή δύο γηπέδων αντισφαίρισης.

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Κάλυψη αναγκών θέρμανσης και παροχή τεχνολογικού εξοπλισμού.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ  Ν. ΒΟΥΤΖΑ

Παροχή ειδικού εξοπλισμού.

1ο  ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ ΡΑΦΗΝΑΣ

Παροχή τεχνολογικού εξοπλισμού.

ΚΕΘΕΑ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Ανακατασκευή γηπέδου 5Χ5.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Παροχή ειδικού εξοπλισμού.

ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ «ΔΡΑΓΟΥΝΤΕΛΙ»

Παροχή ειδικού εξοπλισμού.